Wie is God

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Wanneer we een leven willen dat zijn basis vindt in God, moeten we wel weten wie Hij is. En vooral ook Hóe Hij is.

Natuurlijk hebben we allemaal wel een beeld van Hem, gedachten over God. Maar wat is de bron van ons denken? Gods Woord? Of onze eigen gedachten, emoties en gevoelens? Onze opvoeding en ervaringen? En in hoeverre is ons Godsbeeld mogelijk vertekend door een verstoord vaderbeeld? Of door eenzijdig of zelfs onjuist onderwijs over Hem?

Het beeld wat wij van God hebben, is ook heel bepalend voor het beeld dat we van onszelf hebben. Wanneer we Hem bijvoorbeeld vooral als een strenge en straffende rechter zien, en vanuit die kleur door Zijn ogen ook naar ons zelf kijken, zullen we vooral onze fouten en zwakheden uitgelicht zien. Maar zien we Hem als een God van liefde en genade, dan zullen we ook in liefde en genade naar onszelf durven kijken. Maar dat kan weer niet zonder te weten wie Jezus is en hoe Hij een herstel van onze relatie met God mogelijk heeft gemaakt. Kortom: het is heel essentieel om een compleet en Bijbels beeld van God te hebben. En we hoeven daar niet met een vergrootglas naar op zoek. Gelukkig niet! Want weet je…..de Bijbel staat vol met teksten die ons laten zien Wie Hij is, Wat Hij doet en Wie Hij voor ons wil zijn. Gelukkig maar, want hoe zouden we Hem kunnen vertrouwen en op Hem gaan lijken als we niet eens zouden weten wie en hoe Hij is?