Marcus 14:3-9 Jezus gezalfd door zondares

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Wanneer ik dit Bijbelgedeelte lees moet ik altijd  aan het lied van Reni en Elisa denken, wat heet: ‘Herstel mijn eerste liefde’.  Het tweede couplet vertelt hier over de drukte van het leven wat ons met zich mee trok, en dat hierdoor de liefde voor Jezus vervaagde – de passie voor Hem verdween. Niet dat ik Hem was vergeten, maar ik nam de tijd niet meer om in Zijn woord te lezen, bij Hem te zijn.

Ik weet niet hoe dit bij jullie is, maar zelf herken ik mij hier ook wel in. Hoe vaak kort ik mijn stille tijd voor Hem niet in, omdat ik opgeslokt wordt door allerlei andere dingen? Dit kunnen echte zorgen zijn (waarom deel ik dit dan niet met Hem? Delen is Helen!) maar het kan ook mijn werk zijn wat meer mijn aandacht heeft. Ik sus mijzelf dan ‘maar’ met gedachte dat Hij het wel begrijpt, en weet dat ik ook andere dingen te doen heb, die mijn aandacht nodig hebben.

Toch durf ik jullie uit ervaring ook te zeggen, dat wanneer ik de dag met Hem begin deze veel voorspoediger gaan! Want is het niet zo dat wie geen tijd neemt voor stille tijd, harder werkt dan God van hem –of haar vraagt?

Deze vrouw- Maria liet zich niet door haar omgeving afhouden in haar grote liefde voor haar Heer. Zij gaf het kostbaarste van wat wij in 2023 hebben ‘zichzelf, al haar tijd en haar geld’ aan Hem! Stille tijd, werken aan je relatie met Hem. Hoe zit dat met ons? Hoe kijken wij naar Jezus? Hoeveel tijd maken wij vrij voor Hem? Wij zijn vaak bezig met het ‘hier en nu’ en gefocust op geld en goed. Hulp aan de ander; een luisterend oor, het maken van een pannetje soep voor de zieke schiet er vaak bij in.

Jezus vertelt dat waar het evangelie zal worden verkondigd, ook zal worden gesproken over de daad van deze vrouw, omdat wat zij deed een treffende respons/reactie was op het evangelie. Wat is ons respons op Zijn lijden en sterven voor ons? Hoe kijken onze medemensen naar ons? Welke signalen geven wij af?

Wanneer wij in Zijn nabijheid leven/wandelen, in alle liefde en afhankelijkheid, dan zal dit zeker niet ongemerkt blijven voor onze omgeving. De reactie op onze bezigheden uit liefde voor Hem in Zijn wijngaard zullen verschillend zijn: bemoedigend, en soms ontmoedigend. Laten wij ons hierdoor beïnvloeden –  of terneerdrukken, of doen wij net als Maria en geven wij al onszelf aan Hem, en laten ons hier niet door weerhouden, ongeacht wat het ons ook kost?

Weet: al uw arbeid uw lijden voor Jezus, het wordt door Hem zelve geschat naar zijn waard. En eens daarboven daar vinden we weder, vruchten van het zaad dat wij strooiden op aard.’

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan