Agathos

  • Berichtcategorie:Uncategorized

Agathos..
‘’Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem’’( Het koninkrijk wordt ook in deze gelijkenis voorgesteld als iets dat al het andere in het leven te boven gaat en waarvoor iemand die dat ontdekt heeft dan ook alles opgeeft….)
De koopman is rusteloos op zoek naar iets wat hem rijk maakt. Ook wij zijn in dit leven rusteloos op zoek naar dingen die voldoening geven. Wij willen vaak de zekerheden uit dit aardse leven halen (net als de discipelen) en wat gaat daar veel kostbare tijd aan verloren waardoor wij Zijn stem – Zijn leiding in ons leven mislopen.
Deze koopman vind een parel van grote waarde en ontvangt de vrede die hij zocht. Deze parel is Jezus. Jezus is een parel van onschatbare waarde. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus zal ons geven waar we naar zoeken ( Hij heeft ons zoveel meer te geven dan wat de wereld ooit zal kunnen bieden!).
De koopman realiseert zich dat niets in vergelijking stond met de waarde van deze parel, en dat hij dit onmogelijk aan zijn neus voorbij kon laten gaan. Alles wat onze liefde tot Hem, en ons dienen van Hem in de weg staat, moeten wij blijmoedig opgeven, al doet het ons soms pijn – alle dingen die Zijn liefdevolle stem tot ons probeert te overstemmen.
Dat wat de koopman vond werd zijn bezit! en het zal hem nooit meer afgenomen worden. Hij had gevonden wat hij nodig had. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wie zoekt die vindt belooft Jezus …aan Zijn discipelen en aan ons. En wanneer je Hem vind, zal dit alle verschil maken in je leven. Dit nu is het eeuwige leven (met hoofdletter(!) dat zij U kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt!
Deze belofte is er voor iedereen……niemand uitgezonderd…
God heeft een plan met ons leven – we zijn gemaakt voor de eeuwigheid.
God wil ieders geluk, maar ons leven is geen rozentuin. In ons leven op aarde komen we onderweg tegen
• zorgen
• ziekte
• verdriet
• tegenslagen

Het leven is niet altijd eenvoudig, ook niet voor de kinderen van de Here…
Hoe staan wij in de wereld? Kunnen we stand houden? Staande blijven?
Beide voeten op de beloften die God ons geeft in Zijn Woord?
Agathos ‘’het beste deel……aan de voeten van de Heer’’ weten we het nog
Want weet je: aan Jezus voeten terechtgekomen, heb je vast grond onder de voeten gekregen.